همسطح کننده(Dock Leveler)

داک لولر هم سطح کننده بارانداز رمپ بارگیری Dock Leveler

داک لولر  (Dock Leveler) سطح متحرک دارای شیبی است  که متشکل از  دوعدد  جک هیدرولیک و سازه فلزی جوش کاری شده  است و سطح زیر آنرا هم قوی تر کرده اند. این سطح گفته شده از یک ورق با عاج  با قطر  5 میلیمتر و لبه متحرک با ضخامت۱۱میلیمتر تشکیل شده است .  تنظیم کننده  هیدرولیکی با مدار فرمان و به کمک  دو جک هیدرولیکی میتواند حداکثر ارتفاع خود را به حدود ۷۰ و حداقل آنرا به حدود ۲۰ سانتی متر برساند.

وقتی که کامیون در جلو سکو ایستاد و به ضربه گیر ها برخورد کرد، درب به سمت بال احرکت میکند و سطح شیب دار توسط مدار فرمان به بالاتر از سطح کامیون رفته  و سپس لبه متحرک و تمام  این مجموعه  توسط مدار فرمان، سطحشان با کامیون یکی میگردد.
به خاطر تردد تند تر لیفتراک و ریشتراک به کامیون، تخلیه و بارگیری از ۵/۱ ساعت به ۱۵ دقیقه کاهش می یابد.

 

درب اتوماتیک,درب سکشنال,کرکره برقی,در اتوماتیک