کارخانه سن ایچ فیروز کوه- داک لولر- داک تونل

کارخانه سن ایچ فیروز کوه- داک لولر- داک تونل

اجرای سیستمهای نوین بارگیری داک لولر و داک تونل در کارخانه سن ایچ فیروز کوه مزیت اجرای این سیستمهای نوین افزایش سرعت بار گیری می باشد بطوریکه زمان بارگیری را از یک ساعت به ۱۰ ئقیقه کاهش می دهد. درب اتوماتیک,درب سکشنال,کرکره برقی,در اتوماتیک