کرکره برقی پارکینگ

کرکره برقی پارکینگ با نگرش به مراحل ورود خودرو به ایران ، نحوه اوج گیری ، رواج و تکامل این وسیله در میان عموم مردم و اشباع کنونی خیابان های پایتخت ،  می توان اینگونه استنباط نمود که از تولد تا بلوغ این پدیده در کشورمان ، زمان با سرعت زیادی سپری شده است و […]